OSK Ryś oferta

Kurs w kategorii A

Image 1

Uprawnienie do kierowania motocyklem, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagania:

  • 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2

Szkolenie teoretyczne:

  • 30 godzin

Szkolenie praktyczne:

  • 20 godzin

Kurs w kategorii B

Image 1

Uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.

Z wyjątkiem autobusu, motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem, ze osoba posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat (po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26 czerwca 2014), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagania:

  • 18 lat (za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy)

Szkolenie teoretyczne:

  • 30 godzin

Szkolenie praktyczne:

  • 30 godzin

Cena: zapytaj o dostępność


Zapisz się

Cena: 2000 zł


Zapisz się